Mgr. Eva Janků

– podpora jednotlivců i organizací –

Kvalifikace

Vystudovala jsem ergoterapii a speciální pedagogiku. V roce 1999 jsem dokončila výcvik v hlubinně dynamicky orientované psychoterapii (SUR) a od té doby psychoterapii praktikuji. Dalším vzděláváním byl výcvik pro supervizory v sociálních službách (ČAS), semináře Abnormální osobnost v normálním životě, Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenické klienty, Psychodynamika psychóz, Dramaterapie, Dlouhodobá zátěž, trauma, závislé vztahy. V roce 2006 jsem absolvovala stáž v Centre for Addiction and Mental health v Torontu v Kanadě.

Pracovní zkušenosti

Nyní v několika organizacích poskytuji supervizi pracovníkům v přímé péči a lektoruji výcvik pro sociální pracovníky a hlavně se věnuji psychoterapii. V minulosti jsem pracovala v obecně prospěšné spol. Rozmarýna, která poskytuje podporu dětem z dětských domovů, dělala jsem manažerku psychosociální rehabilitace pro lidi s psychotickou zkušeností v Green Doors z.s., terapeutku na dětské psychiatrii ve FN Motol, v PL Bohnice, klinice Eset. Vedla jsem probačně resocializační program v Proxima sociale o.s. a pracovala jako vychovatelka ve Výchovném středisku Klíčov.

Volný čas

Volný čas věnuji svým blízkým, horám a čtení sci-fi.

Životní krédo

„Věřím tomu, že člověk si nejlépe pomůže sám…když ví jak na to.“
a také
„Nepropadejte panice“
(Douglas Adams, Stopařův průvodce po galaxii)

Kontakty:

    775 399 623 (preferuji SMS, při konzultacích hovory neberu)

    mail@evajanku.cz

    vernerovaeva@gmail.com

    www.evajanku.cz

  Pardubice: Hotel Labe, Masarykovo náměstí 2633, 530 02 Pardubice, 3. patro, dveře č. 313

MHD: 100m – stanice Masarykovo nám.

Autobusové spojení: 400m – Pardubice hl.n.

Vlakové spojení: 500m – Pardubice hl.n.

 Praha: Vyšehradská 49, Praha 2 – Benediktýnské opatství Emauzy

MHD: linky 2, 3, 7, 10, 14, 16, 18, 24  – zastávka Moráň

   IČO: 72900121 (nejsem plátce DPH)

Pardubice

Hotel Labe
Masarykovo náměstí 2633
530 02 Pardubice
3. patro, dveře č. 313

MHD 100m – stanice Masarykovo nám.
Autobusové spojení 400m – Pardubice hl.n.

Vlakové spojení 500m – Pardubice hl.n.

Praha

Vyšehradská 49, Praha 2 – Benediktýnské opatství Emauzy

MHD: linky 2, 3, 7, 10, 14, 16, 18, 24 – zastávka Moráň