Audit kvality pro organizace poskytující služby

(především sociální, zdravotní a školské)

„Podpořím Vás v pohledu pod povrch.“

Nabízím audit organizace zaměřený na procesy a personální řízení.

Audit organizace slouží jako podklad k mnoha typům zásahů v oblasti řízení.

Je to postup, který pomáhá organizaci:

  • popsat situaci, ve které se organizace, případně její části nachází,
  • určit silná a slabá místa,
  • nalézt příčiny problémů,
  • pochopit, co se v organizaci děje a proč,
  • identifikovat možnosti dalšího rozvoje organizace,
  • nastavit procesy řízení, toku informací, rozhodování apod.

Výstupy auditu slouží jako vstupní informace pro organizační rozvoj, zvyšování kvality služeb nebo zvýšení efektivity služeb.

Cena auditu je stanovena individuálně, po kontraktovací schůzce se zadavatelem.