Co je dobré vědět

Nejsem smluvním zařízením zdravotních pojišťoven. Nejsem tedy povinna vést záznamy o psychoterapii ke kontrole jiným institucím, anonymita klientů je plně zachována.

Klient hradí konzultace hotově na místě nebo na účet v dostatečném předstihu.

Terapeutická hodina se obvykle pohybuje mezi 50-60 minutami. Jiný setting probíhá na základě domluvy.

Před návštěvou je nutné se předem objednat (osobně, telefonicky, emailem).

Pokud nemůžete přijít, je třeba se omluvit 24 hodin předem.

Ochota ke spolupráci a důvěrnost informací je základem každého sezení či terapie.