Metodické vedení

„Podpořím Vás v zefektivnění pracovních postupů.“

Nabízím metodickou podporu při nastavování služeb pro osoby s psychiatrickým onemocněním nebo se specifickými potřebami.

Moje osobní zkušenost pramení z praxe v těchto zařízeních:

 • Rozmarýna o.p.s.
 • Green Doors z.s.
 • Fakultní Nemocnice Motol
 • Psychiatrická léčebna Bohnice
 • Klinika Eset
 • Proxima sociale o.p.s

Pracuji formou individuálních a týmových konzultací, včetně studia a připomínkování organizačních dokumentů.

Vzdělávaní

„Podpořím Vás v získání nových dovedností.“

Nabízím akreditované kurzy a kurzy na klíč.

Akreditované kurzy (Česká asociace streetwork):

 • Sebezkušenostní výcvik kontaktní práce (253 h.)
 • Klient nemá zakázku aneb „sakra von zase neví, co chce“ (14 h.)
 • Kontakt s klientem se specifickými potřebami (14 h.)
 • Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky (14 h.)

Kurzy na klíč:

 • Na základě poptávky pro Vás a Vaše pracovníky ráda připravím kurz na klíč.

Audit kvality

„Podpořím Vás v pohledu pod povrch.“

Nabízím audit organizace zaměřený na procesy a personální řízení.

Audit organizace slouží jako podklad k mnoha typům zásahů v oblasti řízení.

Je to postup, který pomáhá organizaci:

 • popsat situaci, ve které se organizace, případně její části nachází,
 • určit silná a slabá místa,
 • nalézt příčiny problémů,
 • pochopit, co se v organizaci děje a proč,
 • identifikovat možnosti dalšího rozvoje organizace,
 • nastavit procesy řízení, toku informací, rozhodování apod.

Výstupy auditu slouží jako vstupní informace pro organizační rozvoj, zvyšování kvality služeb nebo zvýšení efektivity služeb.

Cena auditu je stanovena individuálně, po kontraktovací schůzce se zadavatelem.