Psychoterapie

„Podpořím Vás slovem.“

Cílem psychoterapie je zcela odstranit nebo zmírnit zažívané potíže, jak v oblasti vztahu k sobě, ke svým blízkým, ke kolegům v práci či k životu a jeho smyslu. Hlavním prostředkem úlevy a změn je rozhovor mezi psychoterapeutem a klientem.

Terapii poskytuji ve městech Pardubice a Praha.

Jsem součástí Společenství nezávislých psychoterapeutů