Vzdělávaní

„Podpořím Vás v získání nových dovedností.“

Nabízím akreditované kurzy a kurzy na klíč.

Akreditované kurzy (Česká asociace streetwork):

  • Sebezkušenostní výcvik kontaktní práce (253 h.)
  • Klient nemá zakázku aneb „sakra von zase neví, co chce“ (14 h.)
  • Kontakt s klientem se specifickými potřebami (14 h.)
  • Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky (14 h.)

Kurzy na klíč:

  • Na základě poptávky pro Vás a Vaše pracovníky ráda připravím kurz na klíč.