Supervize

„Podpořím Vás kvalitně pomáhat.“

Při supervizi se zaměřuji na sebereflexi supervidovaných, na jejich schopnost vnímat a rozumět motivům svého chování v pracovním kontextu a potřebám klientů.

Nabízím supervizi pro jednotlivce, týmy i skupiny, především v sociálních službách, ve zdravotnictví a školství.

Obsahem supervize může být, jak supervize případová, týmová či supervize řízení.

  • Případová supervize se soustředí na „případ“, tj. na reflexi práce s klientem a sebereflexi pracovníka s cílem lépe klientovi rozumět, více si uvědomovat své reakce na klienta, chápat dynamiku vzájemné interakce s klientem a zkoumat další možné způsoby práce s klientem.
  • Supervize týmu se zaměřuje vedle naplnění potřeb jeho členů, též na podporu optimálního fungování týmu. To zahrnuje, jak optimální dělbu práce mezi členy týmu, tak i vyladění jejich vzájemné komunikace tak, aby napomáhala dobré kvalitě práce.
  • Supervize řízení organizace má za cíl určit hranice, strukturu a fungování organizace a vyladit pravidla řízení tak, aby poskytla pracovníkům jistotu ohledně jejich pracovní role v rámci jejich fungování v organizaci. Zaměřuje se na kulturu organizace, na atmosféru, která v ní panuje a na celkové klima vztahů.
Při supervizi využívám, jak dynamiku ve skupině, tak prvky dramaterapie, humor a práci s fantazijními obrazy.